مشنور اخلاقی

مؤسسه حقوقی و داوری دادآفرین با اتکاء بر عنایت الهی و تمرکز بر اصل صداقت، قانون مداری ، ‌آگاهی بخشی ، ‌امانت ‌داری و اعتماد و در جهت حمایت از سیاست ها و برنامه های کلان قوه قضائیه در بهره مـند سازی آحاد جامعه از مشاوره و خدمات حقوقی مطمئن و در راستای تحقق و نهادینه سازی عدالت قضایی با مشـارکـت و هم فکری اساتید ، حقوق دانان ، کارشناسان ،  وکلای مجـرب دادگستـری و با بهره ‌گیری از دستاورد های نوین دانـش مدیریت، ‌طراحـی و پایه ریزی شده و در 19 دی ماه 1396طی شماره ثبت 2181 در اداره ثبت شرکت ها و موسسـات غیرتجاری شهرستان قم به ثبت رسمی رسیده و از اردیبهشت 1397 فعالیت خود را در راستای بسـط و توسعه خدمات حقوقی به کلیه اقشار جامعه اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با پایبندی به اصول و مبانی ذیل ارائه می دارد :

اصل اول : عدالت و تعهد و تخلق به اخلاق اسلامی و حرفه‌ای و اصول زیربنایی.

اصل دوم : تکریم ارباب رجوع و احترام به شخصیت حقیقی و حقوقی مراجعین و رعایت ادب و نزاکت اسلامی در انجام وظا یف و ارائه خدمات.

اصل سوم : حفظ کرامت انسانی و رعا یت حقوق شرعی و قانونی کلیه شخصیت های حقیقی و حقوقی.

اصل چهارم : صداقت و رازداری و جلب اعتماد در خصوص حفظ اسرار موکلین توسط مؤسسه ، وکلا ، کارشناسان و حفظ اسرار و محتویات موجود در پرو نده.

اصل پنجم : ارتقاء توانمند ی مؤسسه و استفاده بهینه از ظرفیت‌ ها و منابع فکری همکاران و وکلای طرف قرارداد به منظور ارتقاء سطح کیفی خدمات و ایجاد و تقویت جو همکاری توأم با هم‌افزایی و تقویت بنیه علمی ، تخصصی.

اصل ششم : تعامل سازنده و ارائه خدمات حقوقی به کلیه سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی.

اصل هفتم : پذیرش و قبول وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری ، اراضی و املاک و مستغلات ، شهرداری ، امور مالی و مالیاتی و گمرکی و استفاده از وکلا و کارشناسان مجرب و متعهد و متخصص و کارآمد.

اصل هشتم : تشکیل و تقویت  کمیته علمی به منظور ارتقاء اثر بخشی و کیفی سازی خدمات حقوقی و کاهش مراجعه‌ی مکرر موکلین به وکیل و یا مؤسسه از طریق تبیین سامانه اینترنتی و الکترونیکی با ایجاد مدیریت انفورماتیک و مطلع نمودن موکلین از سیر و روند پرونده در شعبات قضایی.

اصل نهم : قبول مسئولیت نظارت بر عملکرد‌ وکلا و پاسخگویی قانونی به موکلین در چارچوب قانون و قرارداد منعقده .

اصل دهم : تأکید بر تخصص‌گرایی و عقل جمعی و استفاده از توانمندی ها و ظرفیت ها و تجارب همکاران به منظور کیـــفی سازی خدمات و تسریع در استیفای حقوق موکلین و جلب رضایت مراجعین و موکلین از طریق توسعه خدمات و کاهش هزینه‌ های پرداختی آنان.

اصل یازدهم : تشکیل کمیته ‌ی صیانت و پیشگیری به منظور ارزیابی و امتیاز دهی به عملکرد وکلای طرف قرارداد مؤسسه در راستای دفاع از حقـوق موکلیـن و ارتقای سطح کیفی خدمات و اثربخشی.

اصل دوازدهم : تقویت سیستم انتقادات و پیشنهادها و بهره گیری از پیشنهاد های سازنده در راستای کیفی سازی خدمات.