مشاوره

بسیاری از افرادی که دچار مشکلات حقوقی می شوند، مایل هستند پیش از طرح شکایت یا دادخواست، با مشاور حقوقی متخصص گفتگو کرده و از زوایای حقوقی و قانونی موضوع مطلع شود.

در واقع در بسیاری از موارد اخذ مشاوره حقوقی پیش از هر گونه اقدام حقوقی به فرد کمک می‌کند تا آثار عمل خود را بسنجد.

همچنین در بسیاری از موارد افراد اطمینان دارند که اقدام حقوقی را انجام دهند اما به هر دلیل قصد دریافت خدمات وکالتی را ندارند و ترجیح می دهند پس از مذاکره با مشاور و اخذ راهنمایی خود اقدامات را راهبری نمایند.

بعضا مواردی نیز وجود دارد که فرد پیش از سپردن پرونده خود برای وکالت، قصد دارد با دریافت مشاوره حقوقی و گفتگو با مشاور حقوقی، از درستی تصمیم خود مطمئن شود.

موسسه حقوقی و داوری دادآفرین با توجه به نیازهای شما بستری را فراهم کرده است که می‌توانید مشاوره حقوقی خود را در موسسه حقوقی و داوری دادآفرین به بهترین شیوه ممکن انجام دهید.

در صورتی که خواهان پرسش و پاسخ حقوقی به صورت متنی یا مشاوره تخصصی به صورت تلفنی هستید یکی از دو گزینه‌ی زیر را انتخاب کنید.

نوع مشاوره حقوقی