اعضای هیئت مدیره

محمد احمدلو
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
کارشناس، داور و مشاور حقوقی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
۰۹۱۰۲۰۴۳۵۷۸
سوابق حرفه ای

[کارشناس حقوقی]

[دفتر وکالت دکتر فریدون نقی پور – وکیل پایه یک دادگستری] – [قم] [۰۱ / ۰۱ / ۱۳۸۹] الی [۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۴]

 • [توضیح مختصر مسئولیت های کاری : مشاوره حقوقی در زمینه های مختلف ، پیگیری پرونده ها ، وصول مطالبات ، تنظیم اظهارنامه و دادخواست و شکوائیه ، لایحه ، قرارداد و … ]

[کارشناس حقوقی]

[نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی] – [قم] [۰۱ / ۰۷ / ۱۳۹۵] الی [۱۰ / ۰۲ / ۱۳۹۶]

 •  [توضیح مختصر مسئولیت های کاری : مشاوره ، کارشناسی حقوقی پرونده کشاورزان و دامداران ، استعلام از اداره ثبت ، مکاتبات اداری ، بایگانی اسناد و … ]

[مدیر عامل و عضو هیئت مدیره]

[موسسه حقوقی  و داوری دادآفرین] – [قم] [۱۹ / ۱۱ / ۱۳۹۶] الی [تاکنون]

 •  [توضیح مختصر مسئولیت های کاری در موسسه : مشاوره حقوقی در زمینه های مختلف ، تنظیم اظهارنامه و دادخواست و شکوائیه و لوایح قضایی و قرارداد ، صلح نامه ، توافق نامه ، وصیّت نامه ، تنظیم و ارسال اظهارنامه های مالیاتی ، پلمپ دفاتر مالیاتی ، انحصار وراثت ، تقسیم ترکه ، حل اختلاف کارگر و کارفرما ، قبولی در مصاحبه برگزار شده کانون داوران دادگستری استان قم  و … ]

[کارشناس فروش کد ۳۲۰۹]

[بیمه سامان شرکت آتیه سازان] – [قم] [۰۱ / ۱۱ / ۱۳۹۷] الی [۰۱ / ۰۳ / ۱۳۹۸]

 •  [توضیح مختصر مسئولیت های کاری در شرکت : مشاوره در زمینه های مختلف بیمه، بیمه عمر، آتش سوزی، مسئولیت، اتومبیل، حوادث و … ]

[نمایندگی بیمه کد ۱۱۹۰]

[شرکت بیمه سامان] – [قم] [۰۲ / ۰۵ / ۱۳۹۸] الی [۳۱ / ۰۳ / ۱۴۰۰]

 •  [توضیح مختصر مسئولیت های کاری در نمایندگی : مشاوره در زمینه های مختلف بیمه، بیمه عمر، آتش سوزی، مسئولیت، اتومبیل، حوادث و … ]

مهارت های نرم افزاری

 • [ICDL2  – از  تاریخ ۱۷ / ۱۱ / ۱۳۸۹ لغایت ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۹ بمدت ۳۲ ساعت / مجموعه برنامه آفیس]              
 • [ICDL1 – از تاریخ ۱۶ / ۱۱ / ۱۳۸۹ لغایت ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۹۰ بمدت ۹۸ ساعت / مجموعه برنامه اینترنت / ویندوز و …]                
 • [فتوشاپ – از تاریخ ۳۰ / ۰۴ / ۱۳۹۰ لغایت ۱۵ / ۰۶ / ۱۳۹۰ بمدت ۱۵ روز]                      
 • [ویندوز رایانه – از تاریخ ۱۵ / ۰۴ / ۱۳۹۱ لغایت ۰۱ / ۰۶ / ۱۳۹۱ بمدت ۴۵ روز]
 • [آموزش ویندوز و کار با رایانه – از تاریخ ۲۲ / ۰۵ / ۱۳۹۹ لغایت ۲۲ / ۰۵ / ۱۳۹۹ بمدت ۱ ساعت]

سایر مهارت ها

 • [مسلط به امور اداری از قبیل : مکاتبات اداری ، بایگانی اسناد ، اسکن ، فکس و … ]
 • [مسلط به مشاوره ، تنظیم اظهارنامه ، دادخواست ، شکوائیه ، لوایح قضایی ، قرارداد ، فصل خصومت و رفع اختلاف از طریق نهاد داوری در بالاترین سطح علمی کشور ، انجام امور مالیاتی و … ]

دوره های گذرانده شده غیر حقوقی

 • [اخذ گواهینامه طرح میثاق جوانان (عقیدتی – فرهنگی هنری – ورزشی) –  تاریخ ۱۳۸۱ بمدت ۴۵ روز ]
 • [اخذ گواهینامه مقدماتی امداد و نجات –  از تاریخ ۱۵ / ۰۴ / ۱۳۹۰ لغایت ۱۵ / ۰۵ / ۱۳۹۰ بمدت ۳۰ روز ]
 • [اخذ گواهینامه سطح یک آینده پژوهی – از تاریخ ۰۸ / ۰۹ / ۱۳۹۲ لغایت ۰۸ / ۰۹ / ۱۳۹۲ بمدت ۸ ساعت]
 • [اخذ گواهینامه شرکت در دوره تربیت و تعالی – از تاریخ ۰۴ / ۰۳ / ۱۳۹۲ لغایت ۰۹ / ۰۳ / ۱۳۹۲ بمدت ۶ روز]
 • [دوره آموزش کار با ویندوز رایانه – از تاریخ ۲۲ / ۰۵ / ۱۳۹۹ لغایت ۲۲ / ۰۵ / ۱۳۹۹ بمدت ۱ ساعت]

دوره های گذرانده شده حقوقی

 • [دوره جامع مقدماتی داوری – از تاریخ ۲۱ / ۰۴ / ۱۳۹۸ لغایت ۲۱ / ۰۴ / ۱۳۹۸ بمدت ۶ ساعت – برگزار شده توسط کانون داوری استان قم در مرکز آموزش و تحقیقات قوه قضائیه استان قم]
 • [دوره آئین دادرسی کاربردی شورا های حل اختلاف – از تاریخ ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۸ لغایت ۳۰ / ۱۱ / ۱۳۹۸ بمدت ۴ ساعت – برگزار شده توسط انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران و ابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]
 • [دوره ارتقاء صلاحیت علمی داوری سطح ۱ – از تاریخ ۱۵ / ۰۲ / ۱۳۹۹ لغایت ۱۵ / ۰۲ / ۱۳۹۹ بمدت ۵ ساعت – برگزار شده توسط انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران و ابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]
 • [دوره ارتقاء صلاحیت علمی داوری سطح ۲ – از تاریخ ۲۷ / ۰۲ / ۱۳۹۹ لغایت ۲۷ / ۰۲ / ۱۳۹۹ بمدت ۵ ساعت – برگزار شده توسط انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران و ابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]
 • [دوره ارتقاء صلاحیت علمی داوری سطح ۳ – از تاریخ ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۹ لغایت ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۹ بمدت ۵ ساعت – برگزار شده توسط انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران و ابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]
 • [دوره ارتقاء صلاحیت علمی داوری سطح ۴ – از تاریخ ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۹ لغایت ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۹ بمدت ۵ ساعت – برگزار شده توسط انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران و ابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]
 • [دوره ارتقاء صلاحیت علمی داوری سطح ۵ – از تاریخ ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۹ لغایت ۲۹ / ۰۲ / ۱۳۹۹ بمدت ۵ ساعت – برگزار شده توسط انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران و ابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]
 • [مفتخر به دریافت گواهینامه دوره تایید صلاحیت علمی انجام داوری – برگزار شده توسط انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران و ابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]
 • [دوره اصول نگارش حقوقی – از تاریخ ۱۱ / ۰۳ / ۱۳۹۹ لغایت ۱۱ / ۰۳ / ۱۳۹۹ بمدت ۴ ساعت – برگزار شده توسط انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران و ابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]
 • [دوره اصول قرارداد نویسی – از تاریخ ۱۲ / ۰۵ / ۱۳۹۹ لغایت ۱۲ / ۰۵ / ۱۳۹۹ بمدت ۱ ساعت – برگزار شده توسط انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران و ابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]
 • [دوره جرائم رایانه ای – از تاریخ ۱۹ / ۰۷ / ۱۳۹۹ لغایت ۱۹ / ۰۷ / ۱۳۹۹ بمدت ۱ ساعت – برگزار شده توسط انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران و ابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]
 • [دوره آشنایی مقدماتی با حقوق داوری در حل اختلاف – از تاریخ ۰۷ / ۰۸ / ۱۳۹۹ لغایت ۰۷ / ۰۸ / ۱۳۹۹ بمدت ۲ ساعت – برگزار شده توسط انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران و ابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]
 • [دوره حقوق مالی زوجه – از تاریخ ۰۴ / ۰۹ / ۱۴۰۰ لغایت ۰۴ / ۰۹ / ۱۴۰۰ بمدت ۲ ساعت – برگزار شده توسط انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران و ابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]

دوره های گذرانده شده نظامی

 • [اخذ گواهینامه آمادگی دفاعی مدارس –  تاریخ ۲۴ / ۰۵ / ۱۳۸۹ بمدت ۲ سال و ۸ ساعت]
 • [اخذ گواهینامه آموزش تکمیلی بسیج –  از تاریخ ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۸۹ لغایت ۲۰ / ۰۱ / ۱۳۹۰ بمدت ۴۵روز]

احکام سازمانی

 • [رابط نظارت و تأیید صلاحیت شهید مجید زین الدین – حوزه ۱۳ –  از تاریخ ۰۴ / ۰۵ / ۱۳۹۰ لغایت ۰۴ / ۰۵ / ۱۳۹۱ بمدت ۱ سال]
 • [تکور و تخریب چی – گروه ب – دسته دوم – گروهان یکم – گردان امام حسن (ع) – لشگر عملیاتی ۱۷ علی ابن ابی طالب (ع) –  از تاریخ ۲۲ / ۰۳ / ۱۳۹۰ لغایت ۲۲ / ۰۳ / ۱۳۹۲ بمدت ۲ سال]

مقالات علمی پژوهشی

 • پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت حسایداری و حقوق

۱ – بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی

۲ – مسئولیت مدنی قضات در نظام قضایی ایران

۳ – اعتبار تحصیل دلیل به روش غیرقانونی در حقوق کیفری ایران

۴ – اصول حاکم بر اسناد تجاری

۵ – شرط کتبی بودن در موافقت نامه داوری الکترونیکی

۶ – بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین

۷ – اعاده حیثیت

۸ – حقوق زنان ایرانی در سلامتی پیاده سازی محلی قوانین حقوق بین المللی انسانی

۹ – بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

۱۰ – ارتباط ماده ۶۶۵ با ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی

۱۱ – ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

۱۲ – بررسی تأثیر جنسیت بر شهادت در قوانین جزایی

۱۳ – آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي ۱۹۸۰ وين

۱۴ – استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر، زیان دیده در فقه و حقوق

۱۵ – موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل

 • سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

۱ – شرایط و آئین جرح داور

۲ – حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در آثار واحکام املاک نسبت به املاک مجاور

۳ – شناسایی و اجرای احکام خارجی درحقوق بین الملل خصوصی

۴ – عقیده جوانان درباره احترام و نقض حقوق بشر

۵ – راه حل تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی ایران

۶ – دفاع مشروع در برابر مأموران دولت

۷ – عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده-اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟

۸ – چگونه دولت رفاه جرم را کاهش میدهد؟

۹ – خرید و فروش اعضاء بدن در فقه و حقوق

۱۰ – شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران

۱۱ – مطالعه تطبیقی حقوق مالکیت معنوی و علامت تجاری در کشورهای BRICS

۱۲ – حسن نیت در قرارداد ها در ایران و فرانسه

۱۳ – رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر با توجه به تحولات اخیر

۱۴ – بررسی ضمان تضامنی و آثار آن در قانون مدنی

نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی

۱ – عوامل رافع مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی در ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق کامن لا

۲ – نگرشی بر مسئولیت کیفری کارفرما در مقابل خسارت حادث

۳ – قاچاق جنسی زنان از کشور های اروپای شرقی و مرکزی؛ ارتقاء بخشیدن رویکرد بزه دیده محوری و زن محوری در مداخله عدالت کیفری

۴ – قواعد داوری در ایران و سایر کشور ها

۵ – مداخله بشر دوستانه و منشور ملل متحد

۶ – غایت فلسفه قضاوت

۷ – مسئولیت مدنی نیروهای مسلح

۸ – ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار

۹ – لزوم مالیت مورد معامله در خصوص شرایط مبیع

۱۰ – لزوم تعهدات قولنامه ای و ضمانت اجرای آن

۱۱ – بررسی داوری داخلی با تأکید بر قانون آیین دادرسی مدنی

۱۲ – فروض مختلف توقیف دادرسی

۱۳ – مطالعه تطبیقی گواهی و ارزش اثباتی آن در نظام حقوقی ایران و انگلیس

۱۴ – مطالعه حقوقی جرم شناختی تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

۱۵ – بررسی ماهيت حقوق استخدام در نظام اداری ايران

۱۶ – قرآن و حقوق زنان

۱۷ – ماهیت و آثار طلاق در ایران و عراق

۱۸ – تمییز امل زیان در فرض تعدد اسباب

۱۹ – مدیران ارشد متصل به سیاست، عملکرد شرکت و حقوق ماهیانه مدیر عامل شرکت

 • یازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی

۱ – تأثیر سقط جنین بر جرم و رفتارهای مرتبط با جرم

۲ – بررسي نقش عرف در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران

۳ – تعلیق و تعویق

۴ – چالش ها و پیامد های اعتراض به رأی داور

۵ – بررسی قرارداد وام بانکی (وثیقه)

۶ – جرایم سایبری

۷ – جاسوسی سایبری

۸ – پیوند اعضاء مرگ مغزی در فقه و حقوق ایران

۹ – توقیف دادرسی در دعاوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌ الارث

۱۰ – نقش شورای حل اختلاف در امور کیفری

۱۱ – جبران خسارت ضرر شخصی در شبه جرم

۱۲ – تفاوت قاضی با داور بین الملل

۱۳ – بزه دیده شناسی، مفهوم و انواع آن

 • ششمین کنفرانس بین‌المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ‌عامه

۱ – میانجیگری از منظر کیفرشناسی در نظام حقوقی ایران

۲ – بررسی رد دادرس و ماده ۹۱ آئین دادرسی مدنی

آشنایی با زبان های خارجی

[زبان انگلیسی]

 • خواندن : متوسط / نوشتن : متوسط  / مکالمه : متوسط

عضویت ها

[شبکه اجتماعی حقوقدان] از تاریخ ۲۷ / ۰۵ / ۱۳۹۴

[کانون داورای استان قم – در انتظار جهت صدور پروانه داوری] از تاریخ ۰۱ / ۰۴ / ۱۳۹۷

[مرجع متخصصین کشوری] از تاریخ ۱۳۹۸

[انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران] از تاریخ ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۹۸

[سامانه جامع داوری ایران] از تاریخ ۲۲ / ۱۲ / ۱۳۹۸

[جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر]   از تاریخ ۰۱ / ۰۶ / ۱۳۹۹

[انجمن علمی حقوق اساسی ایران] از تاریخ ۰۱ / ۰۶ / ۱۳۹۹

[انجمن علمی حقوق پزشکی ایران] از تاریخ ۰۱ / ۰۷ / ۱۳۹۹

[انجمن ایرانی روابط بین الملل] از تاریخ ۰۱ / ۰۶ / ۱۳۹۹

[انجمن حقوق شناسی] از تاریخ ۰۱ / ۰۶ / ۱۳۹۹

[انجمن مشاوره ایران]از تاریخ ۲۰ / ۰۴ / ۱۴۰۰

افتخارات

[دریافت گواهینامه کمربند قهوه ای از فدراسیون شوتوکان ایران] شهریور ۱۳۸۹

[دریافت گواهینامه کمربند دان یک سبک شوتوکان از فدراسیون شوتوکان ایران] مرداد ۱۳۹۲

[دریافت گواهینامه کمربند دان دو سبک واداریو از فدراسیون شوتوکان ایران – سبک واداریوفت گواهینامه کمربند دان یک سبک شوتوکان از فدراسیون شوتوکان ایران] دی ۱۳۹۳

[داور و کمک داور ملی کومیته شهر اراک با گرید JC] دی ۱۳۹۳

[دریافت گواهینامه کمربند دان دو سبک واداریو از فدراسیون شوتوکان ایران] بهمن ۱۳۹۳

[دریافت گواهینامه داوری درجه JC برگزار شده در شهر اراک از فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران] اردیبهشت ۱۳۹۴

[دریافت لوح سپاس رشد و گسترش ورزش پهلوان پرور کاراته از سازمان جهانی شوتوکان کاراته دو ایران و فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران]

[دریافت لوح سپاس حسن حضور در اولین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی کاراته قهرمانی کشور سبک شوتوکان دو ایران از سازمان جهانی شوتوکان کاراته دو ایران و فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران]

[دریافت لوح سپاس کسب رتبه دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی ناپیوسته از موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم]

[اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت علمی انجام داوری از انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری]

توضیحات

[عضو بنیاد ملی نخبگان]

[نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم کد ۱۱۴۷]

[برادر زاده امیر سرلشگر شهید علی احمدلو اولین شهید ارتشی هشت سال دفاع مقدس در استان قم]

[خادم افتخاری مسجد مقدس جمکران]