اعضای هیئت مدیره

محمد احمدلو
کارشناس ارشد حقوق خصوصی
کارشناس، داور و مشاور حقوقی
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
09102043578
سوابق حرفه ای

[کارشناس حقوقی]

[دفتر وکالت دکتر فریدون نقی پور – وکیل پایه یک دادگستری] – [قم] [01 / 01 / 1389] الی [29 / 12 / 1394]

 • [توضیح مختصر مسئولیت های کاری : مشاوره حقوقی در زمینه های مختلف ، پیگیری پرونده ها ، وصول مطالبات ، تنظیم اظهارنامه و دادخواست و شکوائیه ، لایحه ، قرارداد و … ]

[کارشناس حقوقی]

[نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی] – [قم] [01 / 07 / 1395] الی [10 / 02 / 1396]

 •  [توضیح مختصر مسئولیت های کاری : مشاوره ، کارشناسی حقوقی پرونده کشاورزان و دامداران ، استعلام از اداره ثبت ، مکاتبات اداری ، بایگانی اسناد و … ]

[مدیر عامل و عضو هیئت مدیره]

[موسسه حقوقی  و داوری دادآفرین] – [قم] [19 / 11 / 1396] الی [تاکنون]

 •  [توضیح مختصر مسئولیت های کاری در موسسه : مشاوره حقوقی در زمینه های مختلف ، تنظیم اظهارنامه و دادخواست و شکوائیه و لوایح قضایی و قرارداد ، صلح نامه ، توافق نامه ، وصیّت نامه ، تنظیم و ارسال اظهارنامه های مالیاتی ، پلمپ دفاتر مالیاتی ، انحصار وراثت ، تقسیم ترکه ، حل اختلاف کارگر و کارفرما ، قبولی در مصاحبه برگزار شده کانون داوران دادگستری استان قم  و … ]

[کارشناس فروش کد 3209]

[بیمه سامان شرکت آتیه سازان] – [قم] [01 / 11 / 1397] الی [01 / 03 / 1398]

 •  [توضیح مختصر مسئولیت های کاری در شرکت : مشاوره در زمینه های مختلف بیمه، بیمه عمر، آتش سوزی، مسئولیت، اتومبیل، حوادث و … ]

[نمایندگی بیمه کد 1190]

[شرکت بیمه سامان] – [قم] [02 / 05 / 1398] الی [31 / 03 / 1400]

 •  [توضیح مختصر مسئولیت های کاری در نمایندگی : مشاوره در زمینه های مختلف بیمه، بیمه عمر، آتش سوزی، مسئولیت، اتومبیل، حوادث و … ]

مهارت های نرم افزاری

 • [ICDL2  – از  تاریخ 17 / 11 / 1389 لغایت 28 / 12 / 1389 بمدت 32 ساعت / مجموعه برنامه آفیس]              
 • [ICDL1 – از تاریخ 16 / 11 / 1389 لغایت 29 / 01 / 1390 بمدت 98 ساعت / مجموعه برنامه اینترنت / ویندوز و …]                
 • [فتوشاپ – از تاریخ 30 / 04 / 1390 لغایت 15 / 06 / 1390 بمدت 15 روز]                      
 • [ویندوز رایانه – از تاریخ 15 / 04 / 1391 لغایت 01 / 06 / 1391 بمدت 45 روز]
 • [آموزش ویندوز و کار با رایانه – از تاریخ 22 / 05 / 1399 لغایت 22 / 05 / 1399 بمدت 1 ساعت]

سایر مهارت ها

 • [مسلط به امور اداری از قبیل : مکاتبات اداری ، بایگانی اسناد ، اسکن ، فکس و … ]
 • [مسلط به مشاوره ، تنظیم اظهارنامه ، دادخواست ، شکوائیه ، لوایح قضایی ، قرارداد ، فصل خصومت و رفع اختلاف از طریق نهاد داوری در بالاترین سطح علمی کشور ، انجام امور مالیاتی و … ]

دوره های گذرانده شده غیر حقوقی

 • [اخذ گواهینامه طرح میثاق جوانان (عقیدتی – فرهنگی هنری – ورزشی) –  تاریخ 1381 بمدت 45 روز ]
 • [اخذ گواهینامه مقدماتی امداد و نجات –  از تاریخ 15 / 04 / 1390 لغایت 15 / 05 / 1390 بمدت 30 روز ]
 • [اخذ گواهینامه سطح یک آینده پژوهی – از تاریخ 08 / 09 / 1392 لغایت 08 / 09 / 1392 بمدت 8 ساعت]
 • [اخذ گواهینامه شرکت در دوره تربیت و تعالی – از تاریخ 04 / 03 / 1392 لغایت 09 / 03 / 1392 بمدت 6 روز]
 • [دوره آموزش کار با ویندوز رایانه – از تاریخ 22 / 05 / 1399 لغایت 22 / 05 / 1399 بمدت 1 ساعت]

دوره های گذرانده شده حقوقی

 • [دوره جامع مقدماتی داوری – از تاریخ 21 / 04 / 1398 لغایت 21 / 04 / 1398 بمدت 6 ساعت – برگزار شده توسط کانون داوری استان قم در مرکز آموزش و تحقیقات قوه قضائیه استان قم]
 • [دوره آئین دادرسی کاربردی شورا های حل اختلاف – از تاریخ 30 / 11 / 1398 لغایت 30 / 11 / 1398 بمدت 4 ساعت – برگزار شده توسط انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران و ابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]
 • [دوره ارتقاء صلاحیت علمی داوری سطح 1 – از تاریخ 15 / 02 / 1399 لغایت 15 / 02 / 1399 بمدت 5 ساعت – برگزار شده توسط انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران و ابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]
 • [دوره ارتقاء صلاحیت علمی داوری سطح 2 – از تاریخ 27 / 02 / 1399 لغایت 27 / 02 / 1399 بمدت 5 ساعت – برگزار شده توسط انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران و ابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]
 • [دوره ارتقاء صلاحیت علمی داوری سطح 3 – از تاریخ 29 / 02 / 1399 لغایت 29 / 02 / 1399 بمدت 5 ساعت – برگزار شده توسط انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران و ابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]
 • [دوره ارتقاء صلاحیت علمی داوری سطح 4 – از تاریخ 29 / 02 / 1399 لغایت 29 / 02 / 1399 بمدت 5 ساعت – برگزار شده توسط انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران و ابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]
 • [دوره ارتقاء صلاحیت علمی داوری سطح 5 – از تاریخ 29 / 02 / 1399 لغایت 29 / 02 / 1399 بمدت 5 ساعت – برگزار شده توسط انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران و ابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]
 • [مفتخر به دریافت گواهینامه دوره تایید صلاحیت علمی انجام داوری – برگزار شده توسط انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران و ابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]
 • [دوره اصول نگارش حقوقی – از تاریخ 11 / 03 / 1399 لغایت 11 / 03 / 1399 بمدت 4 ساعت – برگزار شده توسط انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران و ابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]
 • [دوره اصول قرارداد نویسی – از تاریخ 12 / 05 / 1399 لغایت 12 / 05 / 1399 بمدت 1 ساعت – برگزار شده توسط انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران و ابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]
 • [دوره جرائم رایانه ای – از تاریخ 19 / 07 / 1399 لغایت 19 / 07 / 1399 بمدت 1 ساعت – برگزار شده توسط انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران و ابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]
 • [دوره آشنایی مقدماتی با حقوق داوری در حل اختلاف – از تاریخ 07 / 08 / 1399 لغایت 07 / 08 / 1399 بمدت 2 ساعت – برگزار شده توسط انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران و ابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]
 • [دوره حقوق مالی زوجه – از تاریخ 04 / 09 / 1400 لغایت 04 / 09 / 1400 بمدت 2 ساعت – برگزار شده توسط انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران و ابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری]

دوره های گذرانده شده نظامی

 • [اخذ گواهینامه آمادگی دفاعی مدارس –  تاریخ 24 / 05 / 1389 بمدت 2 سال و 8 ساعت]
 • [اخذ گواهینامه آموزش تکمیلی بسیج –  از تاریخ 10 / 11 / 1389 لغایت 20 / 01 / 1390 بمدت 45روز]

احکام سازمانی

 • [رابط نظارت و تأیید صلاحیت شهید مجید زین الدین – حوزه 13 –  از تاریخ 04 / 05 / 1390 لغایت 04 / 05 / 1391 بمدت 1 سال]
 • [تکور و تخریب چی – گروه ب – دسته دوم – گروهان یکم – گردان امام حسن (ع) – لشگر عملیاتی 17 علی ابن ابی طالب (ع) –  از تاریخ 22 / 03 / 1390 لغایت 22 / 03 / 1392 بمدت 2 سال]

مقالات علمی پژوهشی

 • پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات مدیریت حسایداری و حقوق

1 – بررسی جایگاه و نقش اضطرار در حقوق مسؤولیت مدنی

2 – مسئولیت مدنی قضات در نظام قضایی ایران

3 – اعتبار تحصیل دلیل به روش غیرقانونی در حقوق کیفری ایران

4 – اصول حاکم بر اسناد تجاری

5 – شرط کتبی بودن در موافقت نامه داوری الکترونیکی

6 – بررسی عناصر سه گانه جرم سقط جنین

7 – اعاده حیثیت

8 – حقوق زنان ایرانی در سلامتی پیاده سازی محلی قوانین حقوق بین المللی انسانی

9 – بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

10 – ارتباط ماده 665 با 267 قانون مجازات اسلامی

11 – ماهیت داوری و تاریخچه داوری در نظام حقوقی ایران

12 – بررسی تأثیر جنسیت بر شهادت در قوانین جزایی

13 – آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين

14 – استناد به مسئولیت قهری با وجود مسئولیت قراردادی در جبران ضرر، زیان دیده در فقه و حقوق

15 – موانع و مشکلات استرداد مجرمان فراری علیرغم عضویت جمهوری اسلامی ایران در اینترپل

 • سومین همایش ملی تحقیقات میان رشته ای در مدیریت و علوم انسانی

1 – شرایط و آئین جرح داور

2 – حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در آثار واحکام املاک نسبت به املاک مجاور

3 – شناسایی و اجرای احکام خارجی درحقوق بین الملل خصوصی

4 – عقیده جوانان درباره احترام و نقض حقوق بشر

5 – راه حل تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی ایران

6 – دفاع مشروع در برابر مأموران دولت

7 – عدالت ترمیمی و حقوق بزه دیده-اصلاح تدریجی نظام عدالت کیفری یا تغییر الگو؟

8 – چگونه دولت رفاه جرم را کاهش میدهد؟

9 – خرید و فروش اعضاء بدن در فقه و حقوق

10 – شرط عدم مسئولیت در حقوق ایران

11 – مطالعه تطبیقی حقوق مالکیت معنوی و علامت تجاری در کشورهای BRICS

12 – حسن نیت در قرارداد ها در ایران و فرانسه

13 – رژیم حقوقی حاکم بر دریای خزر با توجه به تحولات اخیر

14 – بررسی ضمان تضامنی و آثار آن در قانون مدنی

نهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی

1 – عوامل رافع مسئولیت مدنی در حوادث رانندگی در ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق کامن لا

2 – نگرشی بر مسئولیت کیفری کارفرما در مقابل خسارت حادث

3 – قاچاق جنسی زنان از کشور های اروپای شرقی و مرکزی؛ ارتقاء بخشیدن رویکرد بزه دیده محوری و زن محوری در مداخله عدالت کیفری

4 – قواعد داوری در ایران و سایر کشور ها

5 – مداخله بشر دوستانه و منشور ملل متحد

6 – غایت فلسفه قضاوت

7 – مسئولیت مدنی نیروهای مسلح

8 – ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار

9 – لزوم مالیت مورد معامله در خصوص شرایط مبیع

10 – لزوم تعهدات قولنامه ای و ضمانت اجرای آن

11 – بررسی داوری داخلی با تأکید بر قانون آیین دادرسی مدنی

12 – فروض مختلف توقیف دادرسی

13 – مطالعه تطبیقی گواهی و ارزش اثباتی آن در نظام حقوقی ایران و انگلیس

14 – مطالعه حقوقی جرم شناختی تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی (جواز قتل مهدورالدم)

15 – بررسی ماهيت حقوق استخدام در نظام اداری ايران

16 – قرآن و حقوق زنان

17 – ماهیت و آثار طلاق در ایران و عراق

18 – تمییز امل زیان در فرض تعدد اسباب

19 – مدیران ارشد متصل به سیاست، عملکرد شرکت و حقوق ماهیانه مدیر عامل شرکت

 • یازدهمین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی

1 – تأثیر سقط جنین بر جرم و رفتارهای مرتبط با جرم

2 – بررسي نقش عرف در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران

3 – تعلیق و تعویق

4 – چالش ها و پیامد های اعتراض به رأی داور

5 – بررسی قرارداد وام بانکی (وثیقه)

6 – جرایم سایبری

7 – جاسوسی سایبری

8 – پیوند اعضاء مرگ مغزی در فقه و حقوق ایران

9 – توقیف دادرسی در دعاوی تقسیم ترکه و مطالبه سهم‌ الارث

10 – نقش شورای حل اختلاف در امور کیفری

11 – جبران خسارت ضرر شخصی در شبه جرم

12 – تفاوت قاضی با داور بین الملل

13 – بزه دیده شناسی، مفهوم و انواع آن

 • ششمین کنفرانس بین‌المللی مطالعات اجتماعی، حقوق و فرهنگ‌عامه

1 – میانجیگری از منظر کیفرشناسی در نظام حقوقی ایران

2 – بررسی رد دادرس و ماده 91 آئین دادرسی مدنی

آشنایی با زبان های خارجی

[زبان انگلیسی]

 • خواندن : متوسط / نوشتن : متوسط  / مکالمه : متوسط

عضویت ها

[شبکه اجتماعی حقوقدان] از تاریخ 27 / 05 / 1394

[کانون داورای استان قم – در انتظار جهت صدور پروانه داوری] از تاریخ 01 / 04 / 1397

[مرجع متخصصین کشوری] از تاریخ 1398

[انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران] از تاریخ 22 / 12 / 1398

[سامانه جامع داوری ایران] از تاریخ 22 / 12 / 1398

[جمعیت حقوقدانان ایرانی مدافع حقوق بشر]   از تاریخ 01 / 06 / 1399

[انجمن علمی حقوق اساسی ایران] از تاریخ 01 / 06 / 1399

[انجمن علمی حقوق پزشکی ایران] از تاریخ 01 / 07 / 1399

[انجمن ایرانی روابط بین الملل] از تاریخ 01 / 06 / 1399

[انجمن حقوق شناسی] از تاریخ 01 / 06 / 1399

[انجمن مشاوره ایران]از تاریخ 20 / 04 / 1400

افتخارات

[دریافت گواهینامه کمربند قهوه ای از فدراسیون شوتوکان ایران] شهریور 1389

[دریافت گواهینامه کمربند دان یک سبک شوتوکان از فدراسیون شوتوکان ایران] مرداد 1392

[دریافت گواهینامه کمربند دان دو سبک واداریو از فدراسیون شوتوکان ایران – سبک واداریوفت گواهینامه کمربند دان یک سبک شوتوکان از فدراسیون شوتوکان ایران] دی 1393

[داور و کمک داور ملی کومیته شهر اراک با گرید JC] دی 1393

[دریافت گواهینامه کمربند دان دو سبک واداریو از فدراسیون شوتوکان ایران] بهمن 1393

[دریافت گواهینامه داوری درجه JC برگزار شده در شهر اراک از فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران] اردیبهشت 1394

[دریافت لوح سپاس رشد و گسترش ورزش پهلوان پرور کاراته از سازمان جهانی شوتوکان کاراته دو ایران و فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران]

[دریافت لوح سپاس حسن حضور در اولین دوره جشنواره فرهنگی ورزشی کاراته قهرمانی کشور سبک شوتوکان دو ایران از سازمان جهانی شوتوکان کاراته دو ایران و فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران]

[دریافت لوح سپاس کسب رتبه دانشجوی ممتاز در مقطع کارشناسی ناپیوسته از موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم]

[اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت علمی انجام داوری از انجمن علمی آئین دادرسی مدنی ایران وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری]

توضیحات

[عضو بنیاد ملی نخبگان]

[نامزد ششمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قم کد 1147]

[برادر زاده امیر سرلشگر شهید علی احمدلو اولین شهید ارتشی هشت سال دفاع مقدس در استان قم]

[خادم افتخاری مسجد مقدس جمکران]