آشنایی با موسسه

موسسه حقوقی و داوری پرتو رهنمای دادآفرین با نام اختصاری دادآفرین با هدف خدمت رسانی به هموطنان گرامی با مشارکت و همفکری گروهی از حقوقدانان ، قضات بازنشسته ، وکلای مجرب پایه یک دادگستری ، اساتیـد مشاهیر و برجسته دانشگاه های بنام استان قم و با بهره گیری از دستاورد های نوین دانش مدیریت ، طراحی و پایه ریزی شده و در مورخه 1396/10/26 طی شماره 2181 در استان قم به ثبت رسیده و فعالیت های خود را با گستره کشوری آغاز نموده است . زمینه های اصلی فعالیت این موسسه مستندا به ماده 2 اساسنامه آن به شرحی است که در این مجموعه ارائه گردیده است .این موسسه در کلیه حوزه های معرفی شده ، از تجـربه و رزومه قابل توجهی برخوردار شده و درتمامی زمینه فعالیت های خود دارای سازمان تخصصی و دستور العمل ها و شیوه نامه های حرفه ای است .این موسسه افتخار دارد که پیشتاز در ارائه خدمات حقوقی جامع و سامانمند در سطح کشور است . این موسه دارای تعرفه های مشخص و شاخص های دقیق در ارزیابی کیفیت اقدامات خود می باشد. مشتریان و متقاضیان خدمــات حقوقی این موسسه شامل اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی است .