موسسه حقوقی و داوری دادآفرین

مدیریت : محمد احمدلو 09102043578

    خدمات حقوقی

    اوراق قضایی به مجموعه دادخواست یا شکواییه یا لایحه گفته می شود که توسط طرفین پرونده برای بیان دعوا یا دفاع به دادگاه یا مرجع قضایی حقوقی یا کیفری ارائه می شود. تنظیم اوراق قضایی یک بخش بسیار مهم...

    نهاد داوری اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است. در کشورهای توسعه یافته بحث داوری نهادینه شده، بگونه ای که بعنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و اگر طرفین...

    مؤسسه حقوقی و داوری دادآفرین با برخورداری از همکاری گروه بزرگی از وکلای مجرب دادگستری و مشاوران و کارشناسان حقوقی قادر به ارائه انواع خدمات حقوقی در کلیه زمینه ها می باشد. این خدمات شامل موارد...